La medicina del son d'AdSalutem Institute al servei dels pacients d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa

La medicina del son d'AdSalutem Institute al servei dels pacients d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa

Àptima Centre Clínic posa en marxa una nova Unitat del Son a través d’una aliança amb Adsalutem Institute, centre fundat pel Dr. Antoni Esteve l’any 2018, especialitzat en la medicina del son i referent a nivell estatal.

La nova Unitat del Son està formada per un equip d’especialistes que treballen de forma multidisciplinària i coordinada per abordar els principals trastorn del son -síndrome d’apnees-hipoapnees del son (SAHS), insomni, síndrome de les cames inquietes (RLS/SPI), trastorns del ritme circadià del son, parasòmnies, excessiva somnolència diürna (ESD), trastorns del son infantil, etc- amb especial atenció als pacients amb patologies associades i de gestió complexa.

La vídeo polisomnografia nocturna (VPSG), la poligrafia respiratòria nocturna (PRN) o els tests de latències múltiples, de manteniment de la vigília, d’immobilització suggerida o de secreció de la melatonina -entre altres- són algunes de les proves diagnòstiques que ofereix la nova Unitat del Son d’Àptima.

El model assistencial, pioner i exclusiu d’AdSalutem Institute i Àptima Centre Clínic, proporciona als pacients la possibilitat d’obtenir un diagnòstic, tractament, monitorització i seguiment personalitzat del seu trastorn del son, contribuint a la recuperació de la salut i la millora de la qualitat de vida.

L’esmentat model permet realitzar un diagnòstic ràpid i precís dels trastorns de son, així com facilitar solucions mèdiques individualitzades i compromeses per a cada pacient. En conseqüència, mitjançant l’esmentat acord, el lideratge d’AdSalutem Institute en l’àmbit de la Medicina del Son revertirà sens dubte en la salut i la qualitat del son dels pacients d’Àptima Centre Clínic.