Disposem d’una unitat especialitzada per avaluar el teu cas de manera eficient.

Malalties comunes d'aquest àmbit Diagnòstic ràpid i precís.

Breu introducció a les malalties més comuns

Celiaquia
La Malaltia Celíaca està produïda per una reacció immunològica cap a una proteïna anomenada gluten, continguda en alguns aliments com el blat, la civada, l’ordi i el sègol. Aquesta reacció immunològica dóna lloc a una alteració en l'absorció d'aliments, vitamines i minerals al budell prim. És una de les malalties de transmissió genètica més freqüents del món occidental (es calcula que entre un 1 i un 2% de la població mundial està afectada per aquesta malaltia), però segueix estant molt poc diagnosticada

Malaltia Inflamatòria Intestinal
La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) és una malaltia que no se sap què la provoca, i que inclou com a variants més importants la Malaltia de Crohn (MC) i la Colitis Ulcerosa (CU). Clínicament es caracteritzen per l'aparició de brots puntuals d'inflamació. Durant aquests brots els pacients presenten diarrea, dolor abdominal, febre i poden presentar també malalties autoinmunes com artritis, uveïtis, lesions cutànies, etc.

Colitis Microscòpica
La Colitis Microscòpica inclou 2 malalties, la Colitis Col·làgena i la Colitis Limfocítica que es caracteritzen per presentar diarrea crònica aquosa en pacients que no presenten cap anomalia macroscòpica del colon avaluada amb mètodes radiològics i endoscòpics. Encara que es pot presentar a qualsevol època de la vida és molt més freqüent en dones de més de 50 anys. La diarrea que produeix s'acompanya freqüentment d'incontinència, el que comporta, per tant, importants problemes en la vida social dels pacients.


Les principals proves diagnòstiques que et pots fer al nostre centre són:

 • Endoscòpies
 • Càpsula endoscòpica
 • Colangiografia
 • Colonoscòpia
 • CPRE
 • Gastroscòpia
 • Manometria
 • Rectoscòpia
 • Rectosigmoidoscòpia
 • Test l’alè
 • Altres procediments

Telèfon de consultes mèdiques

Horari: dilluns a dijous de 7.00h a 14.00h i de 15.00 a 21h. Divendres de 7.00h a 14.00h i de 15.00h a 20.30h

93 736 70 20

Ets molt a prop. Consulta on ens pots trobar.

Tenim centres a Terrassa, Sabadell i Sant Cugat.

Veure els nostres centres