Àptima Centre Clínic publica el primer article sobre l'ús de mascareta en la pràctica esportiva en el context de pandèmia

Àptima Centre Clínic publica el primer article sobre l'ús de mascareta en la pràctica esportiva en el context de pandèmia

El passat mes de juny, es va publicar en línia un article de la revista Apunts Sports Medicine que va representar la primera cita sobre l'ús de màscares en el terreny esportiu durant la pandèmia i el Dr. Gonzalo Grazioli, especialista en cardiologia i doctorat en prevenció de mort sobtada en l'esport, en va ser un dels autors. Alhora, va esdevenir la primera cita d'Àptima Centre Clínic a la biblioteca d'Estats Units (PubMed Central - PMC)

El passat mes de maig, durant la fase de reobertura del confinament, a causa de l'obligatorietat de l'ús de la màscara i l'autorització per realitzar esports a l'aire lliure a Catalunya, el treball es va plantejar com a objectiu avaluar l'impacte fisiològic de l'augment del diòxid de carboni (CO2) i la baixa d'oxigen (O2) generada per les màscares durant la pràctica d'esports aeròbics.


En el marc de l’estudi es van prendre tres mostres de l'aire respirat: basal sense màscara, basal amb
màscara i exercici amb màscara. Els resultats van demostrar que l'ús de mascaretes durant un exercici de major intensitat que caminar (es va realitzar el test de Ruffier) disminueix la disponibilitat d'oxigen i augmenta els nivells de CO2 aspirat.

En algun model de màscara el treball va confirmar que durant l'exercici s'assoleixen 20000 ppm de CO2 (2%) i això pot resultar incòmode i simptomàtic per a alguns dels individus amb patologies cardiorespiratòries. Com limitació important de l'estudi, cal esmentar que es va dur a terme amb un baix nombre d'individus, limitat en gran mesura pel confinament estricte que va existir a Catalunya.

A nivell de conclusions, el treball posa de manifest que l'ús de màscara en esports a l'aire lliure amb
distància superior a 2 metres no sembla ser d'utilitat, tenint en compte la balança cost / benefici de
prevenció de la Covid-19 i seguretat davant la disminució de l'aportació de d'oxigen. És a dir, l’estudi
detalla que l’ús de mascaretes durant un exercici de major intensitat que caminar (>6 METS), disminueix l’oxigen un ~4% i incrementa la concentració de CO2 en un 20%.