A l'abordatge de malalties en infants és necessari tenir en compte el creixement posterior dels teixits intervinguts.

Especialistes en els tractaments aplicats als nens Els més petits en bones mans.

Atenem diverses patologies

La cartera de serveis que oferim són:

 • En general

  • Maneig pre i postoperatori del nadó i el nen
  • Consultoria d’anestèsia pediàtrica
  • Accés vascular

 • Cap, cara i Coll

  • Rànula i mucocele
  • Quist i fístula tiro-glos
  • Quists branquials
  • Quist dermoides
  • Malformacions vasculars congènites (higromes quístics i hemangiomes)
  • Si preauricular
  • Fissura palatina
  • Llavi fes
  • Orelles procidents
  • Buidament ganglionar

 • Cirurgia general i digestiva

  • Laparoscòpia en nadons i nens
  • Hèrnia, hidrocele i quist de cordó
  • Omfalocele
  • Gastrosquisi
  • Atrèsia d’esòfag
  • Atrèsia intestinal
  • Malrotació intestinal
  • Tractament quirúrgic del reflux gastroesofàgic
  • Piloromiotomia
  • Acalàsia
  • Ili meconial
  • Anomalies del conducte onfalomesentèric
  • Duplicacions del tub digestiu
  • Invaginació intestinal
  • Apendicectomia: abordatges obert i laparoscòpic
  • Enterocolitis necrotitzant
  • Anomalies ano-rectals
  • Biòpsia rectal
  • Malaltia de Hirschsprung abordatge obert o transanal
  • Poliposi rectal
  • Fissura anal i fístula anal
  • Prolapse rectal
  • Colostomia i ileostomia
  • Colecistectomia - oberta i laparoscòpica
  • Quist de colèdoc
  • Esplenectomia

 • Cirurgia Urologia

  • Circumcisió
  • Abordatge laparoscòpic i retroperitoneoscòpic del ronyó i urèter
  • Obstrucció de la unió pieloureteral
  • Nefrectomia parcial i total
  • Ureteronefrectomia
  • Reflux vesicoureteral: correcció endoscòpica
  • Reflux vesicoureteral: correcció quirúrgica
  • La duplicació ureteral
  • Derivació urinària i desderivació
  • Cirurgia dels càlculs renals
  • Vàlvules uretra posterior
  • Hipospàdies
  • Penis enterrat
  • Criptorquídia, ectòpia testicular.
  • Torsió testicular, torsió hidàtide de Morgagny
  • Meatotomia meatoplàstia
  • Ambigüitat genital
  • Cirurgia ginecològica en la nena
  • Ninfoplàstia

 • Cirurgia dermatològiques

  • Cirurgia lesions cutànies congènites o adquirides
  • Cirurgia de les lesions cutànies complexes (nevus gegant)
  • Tractament cremades (no grans cremats)

Telèfon de consultes mèdiques

Horari: dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h i de 15.00 a 21h. Divendres tarda tancat consultori del Carrer de Concepció

93 736 70 20

Ets molt a prop. Consulta on ens pots trobar.

Tenim centres a Terrassa, Sabadell i Sant Cugat.

Veure els nostres centres