El cicle Ets a prop de saber-ne més finalitza aquest mes amb una conferència centrada en la reproducció assistida

El cicle Ets a prop de saber-ne més finalitza aquest mes amb una conferència centrada en la reproducció assistida
Dr. Fàbregues durant la conferència

En el transcurs d'aquests dos anys i fruit de la tasca desenvolupada per un grup de treball format pels representants de la Direcció, comandaments intermedis, qualitat i tècnics -el qual ha assumit funcions de Comitè de Qualitat-, el passat mes d'abril Àptima Centre Clínic va rebre la certificació oficial d'excel·lència en el compliment dels requeriments de la norma internacional ISO 9001:2015.


Prèviament, durant el mes de febrer, tots els centres van ser auditats per experts en gestió assistencial d'AENOR. L'abast de la certificació engloba les activitats de prestació de serveis sanitaris ambulatoris, hospitalaris, quirúrgics, urgents, de reproducció assistida i de diagnòstic per la imatge així com el lloguer d'espais i serveis de suport clínics que es duen a terme a tots els centres d'Àptima Centre Clínic.


A més, fruit de l'esmentada auditoria van ser nombrosos els punts forts que es van detectar. En aquest sentit, es van destacar, entre d'altres, actuacions d'ordre estratègic com la posada en funcionament del Servei d'Atenció Urgent, el bon resultat en l'acompliment del pla de formació, la clara orientació a la gestió per processos, l'exercici de lideratge desenvolupat a tots els nivells així com l'equilibri en la satisfacció de les expectatives de la totalitat de tipologies de clients existents o les múltiples accions desenvolupades en matèria de seguretat del pacient