L'interès creixent envers la preservació de la fertilitat centra l'entrevista del Cugat.cat al Dr. Fàbregues

L'interès creixent envers la preservació de la fertilitat centra l'entrevista del Cugat.cat al Dr. Fàbregues

En aquest sentit, va parlar de raons socioeconòmiques però va matissar que els motius tumorals -és a dir, la detecció d'una malaltia greu que implicarà un tractament amb quimioteràpia- continuen sent la primera causa per la qual les dones joves recorren a la congelació dels seus òvuls.Pel que fa a l'edat de les dones que opten per aquesta tècnica, el Dr. Fàbregues es va referir a les de trenta anys aproximadament tot i que va detallar que és recomanable fer-ho abans ja que acostumen a disposar d'un polp de fol·licles potent i amb reserva ovàrica important.Pel que fa a les particularitats de la tècnica, l'expert va explicar que segueix el procés de la vitrificació, el qual permet congelar ràpidament els òvuls amb la garantia que al descongelar-los es podran fecundar in vitro i tindran la mateixa edat amb la qual es van congelar. En paral·lel, les pacients fan una estimulació ovàrica amb un tractament hormonal per aconseguir molts òvuls, es fa l'extracció i immediatament es duu a terme la vitrificació.Finalment, el Dr. Fàbregues va evidenciar que l'endarreriment de la maternitat és una de les qüestions que més preocupen als especialistes en ginecologia davant del context actual en el que moltes dones opten per posposar la maternitat.Llegir l'entrevista