Noves mesures de prevenció per a les visites a planta, Urgències, Sala de parts i consultoris d’Àptima Centre Clínic

Noves mesures de prevenció per a les visites a planta, Urgències, Sala de parts i consultoris d’Àptima Centre Clínic

El pacient haurà de designar en el moment de l’ingrés una persona que podrà escollir una de les següents modalitats:

  • Restar amb el pacient a l’habitació durant l’estada de l’ingrés sense poder entrar i sortir de la mateixa. Àptima ofereix la possibilitat de demanar tots els àpats per l’acompanyant, previ pagament si la companyia no es fa càrrec o si el pacient és garant PRIVAT.
  • Visitar al pacient (sempre la mateixa persona) dins de la franja horària de 17h a 20h.

A l’arribada del pacient al servei d’Admissions, es preguntarà quina és la modalitat escollida per l’acompanyant i s’entregarà una targeta rosa per qui esculli la modalitat de restar durant tot l’ingrés a l’habitació o bé una blava per qui esculli la modalitat visita de 17h a 20h.

Situació especial
Els acompanyants dels pacients amb modalitat visita de 17h a 20h, el dia de l’alta del pacient podran entrar a les 10h per facilitar que l’alta sigui efectiva abans de les 12h.

Urgències

A les urgències d’Àptima no es permeten acompanyants. Només en el cas de menors i/o persones depenents.

Visites als Consultoris

No es permet que el pacient entri a la consulta amb un acompanyant, a excepció de les visites d’obstetrícia i pediatria

UCSI - Intervencions ambulatòries

Els pacients que ingressin per una intervenció quirúrgica a la UCSI podran anar acompanyats d’un familiar fins a la recepció de la UCSI, seguidament el familiar haurà de marxar del centre.

Sala de Parts

  • Només es permet un acompanyant per a les pacients que vinguin de part.
  • Les pacients que tingui cita per a la realització de monitors o visites de ginecologia hauran d’accedir a la Sala de Parts sense acompanyant.

Recomanacions generals per als acompanyants

  • Estem en fase de transmissió comunitària, per tant s’haurien d’abstenir de venir a l’hospital les persones amb signes i símptomes d’infecció respiratòria o en cas de sospita de contacte amb un malalt amb Covid-19.
  • Tots els visitants han de fer servir solucions hidroalcohòliques per a la higiene de mans i posar-se mascareta quirúrgica. El rentat de mans s’ha de fer a l’entrar a l’hospital i al sortir del mateix.
  • Durant l’estada a l’hospital hauran de romandre dins de l’habitació i no transitar pels passadissos i zones comuns.
  • Només es permet l’accés d’un acompanyant amb les pacients que vinguin de part.