Mitjans de comunicació locals i nacionals s'interessen per l'estudi d'Àptima Centre Clínic "Covid-19 and mask in sports"

Mitjans de comunicació locals i nacionals s'interessen per l'estudi d'Àptima Centre Clínic 'Covid-19 and mask in sports'

Alhora, va esdevenir la primera cita d'Àptima Centre Clínic a la biblioteca d'Estats Units (PubMed Central - PMC) i en conseqüència a principis de desembre els Serveis Corporatius de Comunicació de l'entitat se'n van fer ressò en forma de nota de premsa. L'acollida de l'estudi entre els mitjans va ser molt bona i en el transcurs de les dues darreres setmanes son moltes les peticions d'entrevista a les que el Dr. Grazioli ha donat resposta: Farmacosalud, Cugat.cat, Diari de Terrassa, la cadena COPE, RNE, etc.


Coincidint amb la difusió de l'esmentat treball, la Organització Mundial de la Salut va actualitzar una sèrie de recomanacions relatives a l'ús de la mascareta durant la pràctica esportiva en l'actual context de pandèmia i aquestes anaven orientades en el mateix sentit que les conclusions del treball del Dr. Grazioli. En conseqüència, aquest factor també va contribuir a l'increment del ressò de l'estudi.


Recordem que els resultats van demostrar que l'ús de màscares durant un exercici de major intensitat que caminar disminueix la disponibilitat d'oxigen en un 14% de mitjana i augmenta els nivells de CO2 aspirat a 30 vegades. Com a comentari final, el treball posa de manifest que l'ús de màscara en esports a l'aire lliure amb distància de 2 metres no sembla ser d'utilitat, tenint en compte la balança cost/benefici de prevenció del Covid-19 i seguretat davant la disminució de l'aportació de d'oxigen.

Veure'n alguns exemples:
Farmacosalud
La Vanguardia
El Món Terrassa
COPE
Diari de Terrassa